Untitled Document
 
 
ข่าว / บทความ

:: หอพระนารายณ์


ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์อีกแห่งหนึ่ง ตรงกันข้ามกับหอพระอิศวร สิ่งที่พบภายในหอพระนารายณ์ ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบและพระหัตถ์ขวาทรงสังข์ ราวพุทธศตวรรษ ที่ 10-11 ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช โบราณวัตถุที่ตั้งแสดงอยู่ในหอพระนารายณ์ขณะนี้คือ เทวรูปพระนารายณ์จำลองจากองค์จริงที่พบในแหล่งโบราณคดีแถบอำเภอสิชล
เขียนโดย : นายอักษร 01-03-2553 เวลา 14:35:19 น.
 
ไม่มีภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
บริษัท อันดามันนคร จำกัด
โดมอันดามัน ( ภัตตาคารครัวอันดามันเดิม )
6/1 หมู่ 2 ถ.เฉลิมพระเีกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-347254-5 มือถือ 0849934599(เพชร), 081-0904883(เดช)

Design by MoreDesign