Untitled Document
 
 
ข่าว / บทความ

:: เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กินขนมจีนฟรีกว่า 2,000 กิโลกรัม


วันนี้ (26 มีนาคม 2553) เวลา 19.00 น. นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง “อร่อยได้ไร้อิลกอฮอล์ ประจำปี 2553” โดยเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับ อำเภอทุ่งสง จัดงานขึ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง ช่วยสร้างรายได้ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในท้องถิ่น โดยมีอาหารพื้นเมืองที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ขนมจีนที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นที่อำเภอทุ่งสงเป็นจำนวนมาก โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการบริโภคที่นิยมทานกันอย่างแพร่หลายของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกเทศกาลกันอย่างแพร่หลาย โดยการจัดงานในปีนี้มีกิจกรรม การแข่งขันกินขนมจีนประเภท ชาย-หญิง การประกวดทำน้ำแกงขนมจีนที่โดดเด่น โดยเฉพาะแกงไตปลา น้ำยาป่า น้ำยากะทิ แกงไก่ ซึ่งผู้ที่เข้าประกวดทำน้ำแกงส่วนใหญ่เป็นมืออาชีพจากร้านค้าขนมจีนที่มีชื่อเสียง และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม โรงเรียนต่าง ๆ ยังส่งนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 113 ร้าน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ “เล่าเรืองหนมจีน” กินฟรีขนมจีนทั้งงาน กิจกรรมรำวงเวียนครก ของวงดาวกระจายให้ชมฟรี

นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการจัดงานปีนี้ทางเทศบาลทุ่งสง ได้เตรียมขนมจีนกว่า 2,000 กิโลกรัม เพื่อให้เพียงพอกับนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงาน ซึ่งขนมจีนหม้อยักษ์ของเทศบาลอำเภอทุ่งสง เป็นหม้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และที่สำคัญอีกประการหนึ่งภายในงานห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่ให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณงานโดยเด็ดขาด เพื่อความสงบ และสร้างจิตสำนึกรณรงค์ไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เขียนโดย : นายอักษร 27-03-2553 เวลา 23:59:23 น.
 
ไม่มีภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
บริษัท อันดามันนคร จำกัด
โดมอันดามัน ( ภัตตาคารครัวอันดามันเดิม )
6/1 หมู่ 2 ถ.เฉลิมพระเีกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-347254-5 มือถือ 0849934599(เพชร), 081-0904883(เดช)

Design by MoreDesign