Untitled Document
 
 
ข่าว / บทความ

:: นครศรีฯ เร่งเดินหน้าอบรมให้ความรู้ร้านค้าส่ง-รานค้าปลีกรายย่อย (รวมพลังโชห่วยสู้วิกฤต) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจในภูมิภาค”


นายชัยศักดิ์ สุขเมฆ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าส่ง – ค้าปลีก และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งผู้ประกอบการนิติบุคคล ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยกำหนดจัดอบรมหลัก 2 เรื่อง คือ 1. “การส่งเสริมร้านค้าส่ง-ร้านค้าปลีกรายย่อย (รวมพลังโชห่วยสู้วิกฤต)” เพื่อต้องการส่งเสริมพัฒนาให้ร้ายค้าปลีก (โช่ห่วย) ได้รับความรู้ ทักษะ เพิ่มขีดความสามารถเสริมสร้างความเข้มแข้ง ให้มีการบริหารจัดการสมัยใหม่และรองรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกระบวนการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมทุนใหญ่ครอบงำจากกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยผู้ประกอบการค้าปลีกในจังหวัด จะได้รับทราบเคล็ดลับความสำเร็จในธุรกิจค้าส่งปลีกจากนักธุรกิจของวงการค้าปลีกระดับแนวหน้าของภาคใต้ และ “การส่งเสริมการประกอบธุรกิจในภูมิภาค” ตามโครงการเรนโบว์โปรเจค ธุรกิจสร้างอาชีพ เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาจบแล้ว นักศึกษาที่ใกล้จะจบ ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการธุรกิจการค้ามานานแล้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดย กำหนดจัดอบรมทั้ง 2 โครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งรับจำนวนจำกัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช อาคารสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด) ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7534-5415 , 0-7534-3050 โทรสาร 0-7531-3266 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เขียนโดย : นายอักษร 30-05-2553 เวลา 13:46:48 น.
 
ไม่มีภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
บริษัท อันดามันนคร จำกัด
โดมอันดามัน ( ภัตตาคารครัวอันดามันเดิม )
6/1 หมู่ 2 ถ.เฉลิมพระเีกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-347254-5 มือถือ 0849934599(เพชร), 081-0904883(เดช)

Design by MoreDesign