Untitled Document
 
 
ข่าว / บทความ

:: วิสาขบูชา นคราศรีธรรมราช เลิศล้ำสมบัติชาติ บรมธาตุสู่มรดกโลก


ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ก็จะเป็นวันวิสาขบูชา จะมีการจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดพระมหาธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีตำนานอันยาวนาน พร้อมกับมีประวัติการกำเนิดของพุทธศาสนาที่นี่เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ปีนี้ได้มีการจัดงานใหญ่เป็นพิเศษ ประกอบ แสง สี เสียง เพื่อฉลอง และกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันผลักดันพระบรมธาตุสู่มรดกโลก ซึ่งชาวนครศรีธรรมราชทุกคนต้องร่วมมือกัน เพื่อจะได้ประกาศให้โลกรับรู้ถึงมรดกอันล้ำค่าของเมืองนครศรีธรรมราช โดยใช้ชื่องานว่า วิสาขบูชา นคราศรีธรรมราช เลิศล้ำสมบัติชาติ บรมธาตุสู่มรดกโลก โดยงานได้เริ่มขึ้นประมาณเวลา 20 นาฬิกา แต่การแสดงต่างๆ ค่อนข้างเริ่มยาก เพราะมีประชาชนมาร่วมทำบุญ เวียนเทียนเป็นจำนวนมาก พื้นที่การแสดงใช้ลานหน้าวิหารหลวง

เริ่มต้นด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมวิดิทัศน์ประกอบเป็นการเสด็จเมืองนครศรีธรรมราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อด้วยการแสดงแสง สี เสียง ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช เนื้อหาประวัติศาสตร์ขององค์พระบรมธาตุ ควบคุมการแสดงโดย บ.มหานครเอ็นเตอร์เทนเม้น จำกัด การแสดงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปร่วมกันของผู้จัดงาน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน ได้ไปถ่ายรูปร่วมกับนักแสดง.
เขียนโดย : นายอักษร 30-05-2553 เวลา 13:48:29 น.
 
ไม่มีภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
บริษัท อันดามันนคร จำกัด
โดมอันดามัน ( ภัตตาคารครัวอันดามันเดิม )
6/1 หมู่ 2 ถ.เฉลิมพระเีกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-347254-5 มือถือ 0849934599(เพชร), 081-0904883(เดช)

Design by MoreDesign